KAM SA S NAMI MÔŽETE PREPRAVIŤ

OBJEDNÁVKY A ICH PRIJÍMANIE

NAŠOU PREPRAVNOU SPOLOČNOSŤOU AUSTRIA&EU TRAVEL S.R.O. SA MÔŽETE DOSTAŤ DO:

auto

Celého Rakúska, časti Nemecka prepravu:
sprostredkujeme do obcí s PSČ 5xxxx – 9xxxx
nesprostredkujeme do obcí s PSČ 0xxxx – 4xxxx)

Časti Švajčiarska prepravu sprostredkujeme:
do obcí s PSČ 4xxxx – 9xxxx
a nesprostredkujeme do obcí s PSČ 1xxxx – 3xxxx)

Prídeme pre Vás do všetkých kútov Slovenska, priamo na Vašu adresu a taktiež Vás priamo na cieľovej adrese aj vysadíme.

autopreprava


Samozrejmosťou je pomoc nášho šoféra s naložením Vašej batožiny.
Nakoľko si ako jedna z mála prepravných spoločností zakladáme na legálnosti poskytovaných služieb, máme s každým šoférom, podpísanú pracovnú zmluvu, ktorú Vám je na požiadanie povinný dať k nahliadnutiu.

Všetci naši šoféri Vám ochotne zastanú na toalete, po dohode posádky aj na nákupoch, a taktiež sa snažia o to, aby ste si mohli v pokoji vymeniť službu s Vašou kolegyňou.